Tussen wal en schip

Tussen wal en schip! Het is 13 mei 2000 als in Enschede aan de Tollenslaan een brandje ontstaat. Hoe is nog steeds onverklaarbaar maar op een gegeven moment wordt de ernst van de brand ingezien als de eerste vuurpijlen van SF Fireworks de lucht in gaan. Het is een mooie dag en de buurtbewoners haasten zich naar de plek van de brand waar de brandweer inmiddels is gestart met het blussen van de groter wordende brand. De meldkamer van de Politie Twente doet een oproep via de ether om voldoende mensen ter plaatse te krijgen voor afzetting van het gebied zodat de brandweer haar werk kan doen. Jannie en Gerrit (gefingeerde namen i.v.m. waarborg voor privacy) die als parkeercontroleurs, de parkeerpolitie zoals ze dat in Enschede noemen, en die beiden Bijzonder Opsporingsambtenaar zijn worden ook naar de plaats des onheils gedirigeerd om het publiek op afstand te houden. Ter plaatse houden ze het publiek op afstand terwijl het bij de brand volledig uit de hand loopt. Vuurwerk vliegt ongecontroleerd door de lucht en uiteindelijk explodeert, naar later bleek, een container met zwaar vuurwerk. Jannie en haar collega moeten rennen voor hun leven en vluchten een pand binnen. Wat daarna volgt laat zich niet beschrijven maar zal de meeste Nederlanders nog wel voor ogen staan aangezien een verslaggever van TVOost toevallig in de wijk aanwezig was en het vastlegde op camera. Zie bijlage. De Vuurwerkramp Enschede. Jannie en haar collega worden bevrijd uit de grotendeels verwoeste woning waar ze zich veilig waanden. Beiden zijn gewond en moeten zich onder doktersbehandeling stellen. Jannie wordt in het ziekenhuis behandeld en mag daarna naar huis. De vuurwerkramp kostte aan 23 mensen het leven en 950 mensen raakten gewond. Van de 23 doden die te betreuren waren, waren 4 brandweermannen allen collega van Jannie’s vader die ook bij de brandweer werkte. Jannie kende ze persoonlijk want de Brandweer Enschede was eigenlijk een grote familie. Ook in de privésfeer kreeg Jannie met de dood te maken door de vuurwerkramp. Toch was ze sterk en bleek ze in staat om namens de Politie Twente een interview te geven aan het programma ‘onder de loep’ (een soort opsporing verzocht) van RTV Oost. Geëmotioneerd las een gedicht voor zittend voor de camera en in politie uniform. Zoals bekend nam na een tijdje de berichtgeving rond de vuurwerkramp af. Huizen werden gesloopt en er werd nieuwgebouwd. De wonden in de wijk Roombeek werden onzichtbaar terwijl bij Jannie de onzichtbare wonden eigenlijk steeds groter werden. Hoewel ze het met alle macht heeft geprobeerd ging het werken in uniform niet meer. Flashbacks, niet meer slapen, schrikken van harde geluiden en angstig, vooral heel angstig. Er wordt uiteindelijk een Post Traumatische Stress Stoornis geconstateerd die duidelijk gerelateerd was aan haar werk tijden de vuurwerkramp. Uiteindelijk gaat werken niet meer en komt ze ziek thuis te zitten. Jannie haar weg naar de parkeerpolitie ging via de gemeente Enschede. Ze was werkzaam bij DCW sociale werkvoorziening van de gemeente Enschede en werd uitverkoren om te werk gesteld te worden bij de Politie Twente, de afdeling parkeerpolitie. Om daar aangesteld te worden moest ze de cursus Bijzonder Opsporings Ambtenaar volgen zodat ze breed inzetbaar was dus niet alleen voor parkeren maar ook voor overtredingen van de Algemene Politie Verordening en regelgeving voortkomende uit de Wegenverkeerswet. Ze haalde het met vlag en wimpel. Op dit moment van schrijven, 17 maart 2018, zit Jannie nog steeds thuis. Ze heeft vergeefs geprobeerd in aanmerking te komen voor aanvulling op haar gekorte salaris. Ontslag wegens ziekte dreigt. Een laatste strohalm waren juridische stappen en dus een advocaat gevraagd wat haar spaargeld deed slinken tot nul. Met hulp van vrijwilligers heeft Jannie contact gezocht met de Nationale Politie die ijskoud de boot afhoudt. Zelfs geen fatsoenlijk gesprek. Juristen verwijzen haar naar de gemeente Enschede maar onduidelijk is waarom. Een detacheringscontract is er niet en uit brieven in het bezit van Jannie blijkt duidelijk dat ze komt werken bij de Politie Twente. Toch de gemeente Enschede maar aangesproken maar die zijn net zo koud als de Politie Nederland en geven aan alleen in actie te komen als ze juridisch aansprakelijk worden gesteld. Twee overheidsinstantie die lak hebben aan een goede zorgplicht en alleen in beweging komen als het een slechte pers geeft. Jannie heeft besloten om, met hulp, een klacht in te dienen bij de korpschef van de Nationale Politie. Een ontvangstbevestiging kon er nog vanaf maar daarna werd het stil, doodstil. Natuurlijk is net niet Jannie die dit stuk heeft geschreven, daar is ze niet meer toe in staat. Ik wel en ik doe het met liefde. De betrouwbare overheid doet namelijk niets en dat is niet alleen een schande het is mensonterend en dat mag de korpsleiding zich aantrekken.13 mei 2000 was de vuurwerkramp en dat is binnenkort 18 jaar geleden. Het is maar dat u weet dat Jannie al 18 jaar ’s nachts herbeleefd, als er regen op het dak van de auto valt zij dit associeert met vuurwerk. Emotioneel al 18 jaar een wrak. De politiewet is er duidelijk over: De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven. Het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven maar niet voor het eigen personeel dat een heldendaad moest verrichten tijdens de laatste echte ramp die Nederland trof.

18 maart 2018