Op naar zelfstandigheid 3-2018

Toen we, alweer meer dan een jaar geleden, startten met het idee om wat te gaan doen binnen de BNMO, kregen we de Identiteitsgroep Politie. We waren natuurlijk ook op zoek naar Identiteit. Zouden we passen binnen het Defen-siegebeuren, zoals we de BNMO zagen?

Het was aftasten en soms een beetje wennen, maar gaandeweg werd de BNMO ook ons kindje. Daar waar de Identiteitsgroep startte als een denktank, is die nu uitgegroeid tot een deel van de vereniging met een eigen bestuur en een ook al redelijke hoeveelheid leden.

In de gesprekken met onder meer de Nationale Politie presenteren we ons ook als een afdeling van de BNMO. Onlangs hebben we besloten aan het dagelijks bestuur van de BNMO te vragen om te bezien of we een zelfstandige afdeling kunnen worden. Daar stond men niet onwelwillend tegenover. Dus noemen we onszelf nu BNMO afdeling Politie of kortweg BNMO Politie. De volgende stap zal er een zijn van de inbedding binnen de staande BNMO organisatie. Hoe verhoudt de afdeling Politie zich tot de regionale afdelingen? Vragen die we in de loop van dit jaar gaan beantwoorden. We hebben er alle vertrouwen in dat de antwoorden breed gedragen gaan worden binnen de BNMO.

We zijn het avontuur aangegaan en gaandeweg beviel het ons steeds beter en ook van de leden horen we goede commentaren en we zien dat de deelname aan de aangeboden programma’s zienderogen toeneemt. De programma’s voor de specifieke politiedoelgroep worden ook goed bezocht en daar waar nodig toegespitst op andere doelgroepen. We zijn aan het ontwikkelen en wie had dat gedacht pakweg zo’n anderhalf jaar terug? Dat met die zelfstandigheid, dat zit wel goed.