Naakt over de schutting.

Naakt over de schutting was een bekende film in de jaren zeventig en geeft ook de titel weer van dit stukje maar het beter kunnen heten “Naakt achter de schutting”.

In het bosperceel tussen Amersfoort en Soest, op Soesters grondgebied bevond zich een naturistencamping. De camping was geheel omsloten door een schutting en er gingen de wildste verhalen over rond. Dat maakt nieuwsgierig, logisch toch.

Ik kende het gebied op mijn duimpje omdat ik samen met een aantal mensen van het toen zo bekende velddetachement daar onderzoek heb gedaan naar stroperij. Zowel door middel van strikken als met geweer. Het was een mooi gebied met veel zandpaden, hei en mooi struweel. Ik had er ook een tweetal boeren leren kennen waar we vaak onze voertuigen stalden alvorens we het veld ingingen en dat bleek later goed van pas te komen.

Eddy was op eenmanssurveillance en zag zijn kans om eens over de schutting te gluren. Hij was een van de zandpaden opgereden naast het nudistenterrein en was hopeloos in het mulle zand blijven steken. Hij had nog geprobeerd om de auto los te krijgen door extra veel gas te geven maar het resultaat was tweeledig. Ten eerste vrat de auto zich nog dieper in het zand en het geluid had een aantal mensen achter de schutting nieuwsgierig gemaakt. Twee mannen staken met ontbloot bovenlijf boven de schutting uit en bekeken het tafereel. Ze hadden best wel door waarom die bewuste herkenbare politieauto juist op het zandpad stond. Kennelijk genoten ze van het aanschouwen van de politieman met een steeds roder hoofd. Eddy had er het moeilijk mee. Ten eerste kende hij niet de aanblik van de naakte mens, dat paste ook niet bij zijn strenge religieuze opvoeding, en hij voelde zich ontzettend betrapt.

Ik zat op het bureau toen men mij riep omdat er telefoon voor mij was. Een van de boeren had de politieauto ontdekt bij het nudistenkamp en hij dacht dat ik hem misschien wel zou kunnen helpen. Al gniffelend ben ik er naartoe gereden. Het was een mooi gezicht. Eddy in de auto vooral niet kijkend naar de toeschouwers, het aantal achter de schutting was inmiddels gegroeid en er zaten ook dames bij. Met de trekker van de boer heb ik hem eruit getrokken en hij wist niet hoe snel hij weg moest van de plaats des onheils. Ik kreeg een applaus van de mannen en vrouwen achter de schutting en heb het er maar bij gelaten.