Kareoler Columns

Ik schrijf pakweg 8 keer per jaar een column voor het blad van de BNMO ‘de Kareoler’. Op de onderliggende pagina’s worden ze per jaar weergegeven.