Dat je er weer toe doet 8-2020

Er zijn inmiddels kranten over volgeschreven en elke televisie uitzending is ermee gevuld: “Corona” of deftig uitgedrukt “Covid-19”. In het streven naar beperking of misschien wel indamming van het aantal besmettingen wordt Nederland geconfronteerd met diverse vormen van ‘lockdown’. Het is kennelijk de bewegingsvrijheid naar kroeg, festivals en andere drukbezochte activiteiten die leiden naar burgerlijke ongehoorzaamheid door heimelijk feesten te organiseren, soms diep in het bos of op een afgelegen industrieterrein. Kennelijk gaat de Nederlander gebukt onder de inperking van de bewegingsvrijheid.

Hoe anders is dat, kijkende naar de collega’s die om reden van een beroepsziekte, zoals PTSS of Burn-out, thuiszitten. Voor hen veranderd er eigenlijk niet zoveel want het mijden van drukte is deel van hun dagelijkse praktijk. Het mijden van prikkels van buitenaf is verworden tot een overlevingsstrategie en daar wordt te weinig bij stilgestaan.

Toch is er ook bij deze groep behoefte aan contact, vooral met collega lotgenoten in een veilige omgeving zonder herkenningstekens die horen bij het vak waarin ze ziek zijn geworden. Een prikkelarme omgeving waar je kunt zijn zoals je bent geworden en waar uitleg geen noodzaak is.

Een aantal initiatieven heeft inmiddels bewezen dat het zinvol samen zijn met ruimte voor gesprek en een beetje gezelligheid bijdraagt een vorm van re-integratie in de maatschappij. Het simpel meedoen en het laten voelen er toe te doen draagt vele malen meer bij aan een vorm van herstel dan welk pilletje dan ook.

In de verschillende eenheden van de Nationale Politie worden initiatieven genomen om de mensen zoals in deze column tegemoet te komen in het elkaar ontmoeten en het delen van ervaringen al dan niet tijdens een ontspannende bezigheid. De eerste ervaringen leren dat dit heilzame ontmoetingen zijn en dat dient navolging, landelijk georganiseerd maar regionaal uitgevoerd zodat reistijden zijn te verwaarlozen en ander belangrijk onderdeel, de aard van de regio, meewerkt aan een belangrijk aspect, namelijk: “dat je er weer toe doet”.